Drept la Replică: „Planeta gay”

Domnului Mihai Lupu, Director editorial al publicaţiei „7est”,

Având în vedere articolul „Planeta gay” („Viaţa secretă a unui gay: droguri, sex şi minciuni”), publicat în numărul din 21-23 aprilie 2008 al publicaţiei pe care o conduceţi, şi ţinând cont de principiile deontologice aprobate şi promovate de Clubul Român de Presă, stimate Domnule Director editorial vă rugăm să publicaţi următoarea replică:

Comunitatea LGBT (Lesbiene, Gay, Bisexuali, Transexuali) din Iaşi îşi manifestă indignarea faţă de tonul defăimător, pe alocuri, clevetitor, în care a fost redactat articolul mai sus menţionat, ce face referire la un moment din existenţa minorităţii noastre, încălcându-se, astfel, „dreptul constituţional al publicului de a fi corect informat” (Cf. art. 1 al Codului deontologic al ziaristului, adoptat de Clubul Român de Presă).

Din textul apărut în publicaţia Dumneavoastră, etichetat de redacţie ca fiind „strict autentic” (pagina 1), un cititor nefamiliar cu problemele minorităţilor sexuale din România poate deduce/înţelege că membrii comunităţii LGBT din Iaşi, o dată pe lună, se întâlnesc, în secret, într-un club, unde, departe de ochii lumii (vezi greutatea cu care reporterii 7est, aflaţi „în «misiune specială»” „au reuşit să spargă barierele”, ca într-un scenariu ce aminteşte de romanele lui Ian Fleming), se dedau la fapte nefireşti (vezi afirmaţiile de la pagina 4: „[…] sex sălbatic în toaletă şi prizatul pe nas – subl. ns.”), care nu fac decât să accentueze puternic marginalizarea unei minorităţi recunoscute şi respectate de Statul român.

Mai mult, prin unul din subtitlurile articolului, („Cheful vine prizând”), publicul mai puţin informat ar putea înţelege că noi, homosexualii, avem nevoie de stimulente halucinogene (Poppers=droguri – vezi fotografia „sugestivă” de la pagina 5), chiar dacă acestea nu sunt considerate substanţe psihoactive ilegale, pentru a ne „«arunca» în atmosferă”. Prezentând „Sexul sălbatic din toaletă”, care este o consecinţă firească al unui act strict personal, ca o consecinţă a inhalării de Poppers, se încalcă articolul 4 al Codului deontologic, prin care „Ziaristul va evita detalierea unor vicii […]”, precum şi articolul 9, privitor la distorsionarea intenţionată a informaţiei.

Nu în ultimul rând suntem extrem de deranjaţi de publicarea unor instantanee cu membri ai comunităţii noastre care petreceau „de mama focului” (paginile 4 şi 5), expuşi, astfel, la o posibilă recunoaştere din partea cunoscuţilor, în ciuda intervenţiilor pe fotografii, încălcându-se, din nou, articolele 4 şi 9 din Codul deontologic al ziaristului, care îl obligă pe ziarist „să respecte viaţa privată a cetăţenilor”, să nu distorsioneze „intenţionat informaţia” şi să nu folosească „neautorizat fotografii”, săvârşind, astfel, „abateri profesionale de maximă gravitate”.

Considerăm că dacă autorul articolului ar fi contactat pe reprezentanţii comunităţii noastre şi ar fi solicitat o verificare a informaţiilor pe care, apoi, urma să le ofere publicului larg (Cf. art. 2 al Codului deontologic), nu s-ar fi ajuns în această situaţie regretabilă şi penibilă.

Grupul de iniţiativă „suntgay.ro
Iaşi, 30 aprilie 2008

mai 5, 2008 at 10:01 am Lasă un comentariu


Categorii

  • Blogroll

  • Feed-uri